"למידה היא הפעילות האנושית שצריכה כמה שפחות התערבות על ידי אחרים. עיקר הלמידה איננו תוצאה של הוראה, אלא תוצאה של לקיחת חלק בפעילות משמעותית ללא הפרעות מיותרות." איוואן איליץ' בציטוט מדויק לטיולים שלנו
"Learning is the human activity that least needs manipulation by others. Most learning is not the result of instruction. It is rather the result of unhampered participation in a meaningful activity." - Ivan Illich with a relevant quote to our massage.

כל כמה שבועות, מטה הקסמים הלקטי שולח איגרת נפלאה עם מועדי הטיולים והמפגשים הבאים וכל טוב להשרשת המודעות. הצעד הראשון הוא להצטרף לרשימת התפוצה. מלאו את הטופס או שלחו הודעה ל lakatim שטרודל tvuna.org עם שורת הנושא "אני חיה". אתם מוזמנים לקרוא אודות הטיולים כאן
Every few weeks the enchanted gatherer headquarters sends a wonderful newsletter with upcoming trips, gatherings and goodies for radical awareness. The first step is to join our mailing list. Fill in the form or send a message to lakatim [*at*] tvuna [dot] org with the subject line "i'm a lifeform". You're invited to read about the trips here.

שלומות לכלל החיים החיות הנאים הנאות!
כאן אנו מכוונים להתחבר מחדש להיותנו בחיים - חיים ללא תיווך, חיים ישירים, חיים נאים. אנחנו בוחרים להיות נאים ככל האפשר (ואפשר!),  באהבה - חופשיים מפחד, בתקשורת כנה - משוחררים ממסכים מסיחים, במזון - ניזונים מאוכל אמיתי וטרי.
האתר משמש בעיקר להרשמה ללקטים מטיילים ולמפגשי נאים לאהוב. הרשמו לרשימת התפוצה שלנו בטופס מימין.
בנוסף יש את אתר תזונא בנושא טבעונאות - טבעונות עם דגש מחודש על ה"נא", שעיקרו מתכונים, טיפוח מזון ומידע שימושי.
Ahlan~shalom~peace fellow earthlings!
Welcome to tvuna.org! Here we aim to reconnect as living - living without mediation, direct, raw, life. We choose to be as raw as possible (and it's possible!), in love - free of fear, in honest communication - free of distracting devices, in nourishing with real and fresh food.
This site is used mainly for registration to wandrer gatherers trips and raw lovin' gatherings.
Join our mailing list by filling-in the form on the right.
Additionally, there's tzuna.org, a site about raw vegan food - emphasazing the "Raw", containing mainly raw recipes, food caretaking and useful information.


Comments